مترونوم پادکستی در مورد موسیقی و داستان ساخته شدن و پیدایش  ترانه های مشهور. من پیام مقدم هستم و درهرقسمت این پادکست در مورد یک ترانه مشهور و داستان چگونه ساخته شدن آن صحبت می‌کنم.

این پادکست نگاهی دارد به تاریخ ترانه ها وقصه ساخته شدن آنها. معروف است که هرترانه تشکیل شده از یک مثلث سه نفره : آهنگساز، ترانه سرا و خواننده . البته گاهی هم یک نفر هرسه این کارها را انجام می‌دهد ولی بازوجود این سه رکن اصلی است‌ که برای هرترانه‌ی لازم‌است.

از لحظه‌ای که ایده وطرح ترانه‌درذهن یک آهنگساز یا ترانه سرابوجود می‌آید تا روزی که آن ترانه به دست مشتری ومصرف کننده می‌رسد مسیرنسبتاطولانی وجود دارد که خیلی ازمااز آن بی‌خبریم.

چه اتفاقاتی باعث شده این نت‌ها به ذهن آهنگساز الهام شود و یا برعکس شاعر چطوراین کلمات را برای این ملودی پیدا کرده. چه عواملی روی خواننده اثر گذاشته و قصه هرکدام از این‌ اتفاقات ماجرای مفصلی است.

در ترانه‌های غربی این قصه‌ها به دقت ثبت و مستند شده.هنوز بعد سالها می توانید پیدا کنید فلان ترانه گروه بیتلزو یا پینک فلوید چطور ساخته شده، نوازندگانش کی بودند درکدام استودیو وتحت چه شرایطی ساخته شده وهزاران نکته جالب وریز دیگر.

در موسیقی ایرانی متاسفانه این منابع بشدت فقیرند. تنهاازاوایل قرن گذشته بود که با اختراع گرامافون و ورود نت نویسی  این آثار ثبت شد. بماند که کلی از نامها ،اطلاعات وحتی آثار و ترانه های آهنگسازان، نوازندگان و شاعران طی مرورسالها و حوادث زمانه ازبین رفت و   چیزی ازآنها به جا نماند. در مترونوم سعی می‌کنیم تا جایی که برایمان میسر بوده و با توجه به منابع دردسترس درهرقسمت به یکی ازاین ترانه های ماندگار بپردازیم و داستان ساخته شدنش را برای شما تعریف کنیم که بالتبع خالی ازاشکال وغلط وکاستی نیست ونخواهدبود